Hjemmesiden, Virksomhedernes Miljøguide, er lukket. Kontakt udbyderne for eventuelle spørgsmål.

Hvis du ønsker oplysninger om standardisering/standarder inden for miljøområdet eller andre områder, eller om standarders kobling til lovgivning, så kontakt Jesper Lauridsen, Dansk Standard jln@ds.dk Hvis du ønsker rådgivningsydelser vedrørende ledelsessystemer, så kontakt Peter Engel, Dansk Standard pen@ds.dk

Dansk Standard
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund
Tlf: +45 39 96 61 01
Fax: +45 39 96 61 02
dansk.standard@ds.dk
www.ds.dk

Hvis du ønsker rådgivningsydelser om affald, kemi, vand og jord, så kontakt Anke Oberender, DHI aob@dhigroup.com

DHI
Agern Allé 5
DK-2970 Hørsholm
Tel: +45 4516 92 00
Fax: +45 4516 92 92
www.dhigroup.com

Hvis du ønsker rådgivningsydelser vedrørende affald som ressource, kemisk risikovurdering af produkter, miljø- og kemikalielovgivning, samt produktorienteret miljøvurdering, så kontakt Pia Brunn Poulsen, FORCE Technology pbp@force.dk.
Hvis du ønsker rådgivningsydelser vedrørende luft som luftemissioner, regler om luftemissioner, luftrensning, OML-beregninger så kontakt Knud Christiansen, FORCE Technology knc@force.dk.

FORCE Technology
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby
Tlf: +45 43 26 70 00
info@forcetechnology.dk
www.force.dk